Yon gwoup sitwayen nan depatman Lasyonit òganize yon mache jou kite 5 desanm 2023.

Madi 5 desanm 2023
Ernso DESRAVINES

Yon gwoup sitwayen te angaye yo òganize jou kite 5 desanm 2023 a, nan depatman Lationite lan yon mache pou mande mouche Leta tanpri souple elimine gang ki ap teworize popilasyon an depi yon bout tan nan depatman. Mache sila te kòmanse anba gwo mòn Senmak la, nan kafou Kòlmini, poua al bout devan pakè Senmak la.

Radio-Tele Liingate

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *