Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a (CSPJ) te onore, madi 5 desanm 2023, 21 majistra nan diferan jiridiksyon nan peyi Dayiti.

Madi 5 dewanm 2023
Ernso DESRAVINES

Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a (CSPJ) te onore, madi 5 desanm 2023, 21 majistra nan diferan ran ak nivo, epe ki te sòti nan diferan jiridiksyon nan peyi Dayiti. Daprè deklarasyon prezidan enstitisyon an, Mesye Jean Joseph Lebrunan, li te fè konnen, se pou lapremyè fwa sa rive fèt depi kreyasyon CSPJ a. lòt kote, toujou daprè direktè a, sete yon kilti rekonesans li te aplike yon fason poul te montre aklè ke li rekonèt tout konesans,valè ak modèl ki genyen anndan bwat sila.

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *