Ajan Ladwàn yo arete Julien Moïse nan ayewopò Toussaint Louverture jou kite samdi 2 desanm 2023 a. Julien yon ameriken ki gen orijin ayisyen, te gen nan posesyon li 265 katouch diferan kalib ak yon sòm 19.390 dola ameriken.

Pòtoprens, 3 desanm 2023.

Ofisye Ladwann yo entèsepte Julien Moïse, yon rezidan Ameriken ki gen orijin ayisyen, ak 265 katouch divès kalib nan ayewopò Toussaint Louverture. Pami minisyon sa yo, yo te dekouvri kalib 9 mm, fizi 12, pistolè 45 ak 5.56, ansanm ak 6 radyo kominikasyon.

Se ekipman yon ajan ladwann te jwenn nan men yon moun yo te arete nan ayewopò Pòtoprens. Ofisye Ladwàn yo te sezi tou yon sistèm kamera siveyans ak yon vès kite pou Moïse. Anplis de sa, yo sezi yon kantite 19,390 dola ameriken nan men li. Mesye saa tap retounen sot nan Eta New York (Etazini) nan yon vòl komèsyal.

Apre dekouvèt sa yo, yo te mete Julien Moïse nan gad avi lapolis nan DCPJ pou pwosedi legal nòmal yo.

Sous,Vant bef enfo

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *