Daprè yon konvokasyon pakè fò libète kap sikile sou rezo sosyo yo, ta sanble manb komite plantè Nòdès depoze yon plent nan pakèa kont ansyen senatè grandans lan Guy Philipe. Sila sayo dwe vini reponn kesyon la jistis jou kap 26 janvye 2024 kap vini laa, sou diferan akizasyon yon fè sou lòm fò grandans lan.

26 janvye 2023
Ernso Desravines

Nan lide pou bay esplikasyon sou byen peyizan ke yo akize li te detwi nan lane 2003, pakèa envite manb komite plantè Nòdès yo vini bay bon jan enfòmasyon sou akizasyon yo fè sou ansyen senatè grandans lan, chèf revolusyon 2024 la, kòmandan Guy Philipe, yo dwe vini reponn kesyon la jistis jou kap 26 janvye 2024 la.

Seri pwotestasyon 2003 yo sete yon mannyè pou te kontrenn ansyen prezidan Jean Aristid kite pouvwa.

Radio-Télé Liongate

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *