Ayisyen ki nan Sant ak Nò Meksik kounye a gen dwa aplike pou azil pou antre Ozetazini atravè aplikasyon mobil CBP One lan, ki se yon Sèvis oubyen yon aplikasyon gratis.

16 janvyye 2024

Imigran ki elijib yo pral oblije pran yon randevou ak otorite ameriken yo nan yon pò antre, kote yo pral detèmine si yo ta dwe pèmèt yo antre nan peyi a.
Dapre enfòmasyon ki disponib sou aplikasyon an, imigran ki vle dosye yo trete nan yon pò antre ap gen pou pwouve ke yo gen omwen youn nan vilnerabilite sa yo: maladi fizik oswa mantal, andikap, gwosès, mank lojman oswa abri an sekirite nan Meksik. Migran ki poko gen 21 oswa plis pase 70 ak moun ki te menase oswa blese nan Meksik yo pral konsidere tou pou pwosesis la.
Apre yo fin konfime vilnerabilite yo, aplikasyon CBP One a pral mande imigran yo pou yo soumèt enfòmasyon biografik sou tèt yo ak fanmi yo, ansanm ak yon foto figi yo. Lè sa a, yo pral resevwa yon randevou pou parèt nan youn nan uit pò antre nan Arizona, Kalifòni oswa Texas.

ERNSO DESRAVINES
Liongate

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *