Yon moun ki rantre nan pwogram Biden ka vwayaje ann Ayiti epi retounen Ozetazini

16 janvier 2024
Ernso Desravines
Sous:infothanzie.com

Se vre kek moun ki te rantre Ayiti tounen Ozetazini. Pou moun ki gen dout, li posib pou retounen Ozetazini apre yo fin kite Ayiti, swiv pwosedi ak règleman ki an vigè.
Pou retounen Ozetazini, ou dwe aplike pou yon fòm ki rele I-131 (Aplikasyon pou Dokiman Vwayaj), ki koute $575. Pou imigrasyon apwouve aplikasyon an, ou dwe bay yon rezon valab, pwouve ke ou gen yon ijans, oswa bay yon pretèks solid ki pèmèt ou vini epi retounen san pwoblèm.

Li enpòtan pou nou note ke sitwayen ayisyen yo ka aplike tou pou yo benefisye de nouvo pwogram migran yo te anonse nan dat 5 janvye 2023 depi Ayiti. Pou w kalifye, ou dwe genyen yon Fòm I-130 apwouve epi yon manm fanmi an dwe gen yon sitwayen oswa yon moun ki gen kat vèt.

An rezime, li posib pou moun ki rive ann Ayiti retounen Ozetazini nan swiv pwosedi ak règleman ki anvigè yo.

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *