Edwine Tonton, ansyen direktè Caisse Assistance Social (CAS), te fè fas ak Tribinal Apèl Pòtoprens yè Lendi pou yon dezyèm fwa, sa ki make yon etap enpòtan nan dosye legal li a.
Pwokirè piblik la te rejte demann pou liberasyon pwovizwa avoka li yo te prezante a, li te site deteryorasyon swadizan eta sante li.

16 janvier 2023
Ernso Desravines

Odyans lan, ki te prezide pa jij ki responsab dosye a, te sèn nan yon konfwontasyon legal tansyon. Avoka Madam Tonton yo te diskite pou liberasyon pwovizwa li a, lonje dwèt sou pwoblèm sante ki grav e ki ap deteryore san rete. Sepandan, lajistis la te konteste demann sa a avèk kouray, paske li te di gravite akizasyon yo te fè kont akize a te fè nenpòt liberasyon bonè pa apwopriye.
Jij la deside ranvwaye odyans lan jiska 29 janvye, kidonk pèmèt tan ki nesesè pou yon analiz apwofondi sou agiman toulède pati yo prezante. Desizyon sa a kite ensètitid ki antoure avni imedyat Edwine Tonton ak entansifye espekilasyon sou devlopman fiti nan ka legal sa a.

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *