Nan kad asasina ansyen prezidan ayisyen an, Jovenel Moïse, la jistis ameriken jwenn yon nouvo koupab.
Joseph Vincent, ki se yon ayisyen-ameriken epi yon ansyen enfòmatè Drug Enforcement Administration (DEA).

Ernso DESRAVINES
5 desanm 2023

Joseph Vincent, ki se yon ayisyen-ameriken epi yon ansyen enfòmatè Drug Enforcement Administration (DEA), plede koupab jou kite madi 5 desanm 2013 nan yon Tribinal Federal nan peyi Etazini, paske li te patisipe nan asasina 58tyèm Prezidan Dayiti a, SEM Jovenel Moïse sou pouvwa a.
Joseph Vincent admèt nan tribinal federal nan Miami, ke li se 4yèm sispèk nan 11 moun ki nan prizon Ezetazini akoz yo te patisipe nan reyinyon preparasyon pou touye prezidan ayisyen an Jovenel Moise sou pouvwa a. Epi li te konn patisipe nan dives reyinyon an Ayiti ak Etazini pou planifye asasina ansyen prezidan an.

Li te deklare patisipasyon li nan yon plan pou pwovoke mouvman pwotestasyon kont prezidan, epi sèvi kòm yon kouvèti pou mete li deyò pa fòs nan popuvwa a, avek kout zam. Li te ansanm ak lòt konplis yo pandan atak la sou kay prezidan an. Li te avwe tou li te konn rankontre ak ko-konspiratè ann Ayiti yo anvan asasina-a, li te fe konnen tou ke li te pote menm yon ti broch Depatman Deta Ameriken nan lide pou asasina te ka gen yon aparans ofisyel.

Jij distri ameriken an Jose Martinez te konfime otantisite deklarasyon yo, epi Vincent te plede koupab pou konplo. Yo pral detèmine santans li le 9 fevriye 2024, ak yon risk pou pase tout res lavi li nan prizon. Pwokirè federal Frank Russo te tou mete aksan sou wòl kle Vincent nan konplo a, li di’l te enfliyanse ko-konspiratè li yo sou sitiyasyon politik ayisyen an, li te asiste reyinyon ak lidè yo epi li te konn mete broch Depatman Deta a souvan.

Gwo konfesyon sa a make yon etap enpòtan nan ankèt la, ki fè Joseph Vincent vin premye sitwayen ameriken ki plede koupab nan ka asasina Jovenel Moïsen. A laj 58 lane koupab la riske pase tout rès lavi li nan prizon.

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *