Madi kite 23 janvye 2024 la, ansyen senatè epi lidè politik Guy Philippe lanse ofisyèlman sitwèb li, ki pote non “Vers la Nouvelle Haiti” (www.verslanouvellehaiti.com) nan objektif pou ankouraje vizyon revolisyonè an pou peyi a.

23 janvye 2024
Ernso Desravines

Ansanm ak ekip kominikasyon li a, Guy Philippe sèvi ak platfòm sou entènèt sa a kòm yon mwayen pou mobilize popilasyon an, an favè apèl li fè pou yon chanjman radikal nan sistèm politik ayisyen an.

Li se yon lidè ke tout moun konnen pou wòl li te joue nan mouvman politik anvan yo sitou en 2004, kont ansyen Prezidan Jean Bertrand Aristide.
Ansyen manb PNH la, jodia ap entansifye yon lòt jefò li pou sisite popilasyon an kont gouvènman an plas la ki pa itil anyen, epi akize pouvwa kòm yon enstriman sistèm koripsyon an ki ap kondi peyia chak jou pi plis nan labim.

Atravè sit entènèt saa, li vize rasanble tout gwo sipò popilè ki genyen nan peyia pou li kapab konsidere revolisyon an kòm yon vrè revolisyon nesesè pou transfòme desten nasyon Karayib la.

Nouvo espas sou entènèt sa a bay yon platfòm pou pataje vizyon, mobilize sipòtè yo epi angaje piblik la nan dyalòg sou avni Ayiti.

Radio-Télé Liongate

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *