Ernso DESRAVINES
Le 2 desanm 2023

Ansyen senatè Richard Lénine Hervé Fourcand ansanm ak Joseph Lambert te prezante tèt yo jou kite 1e desanm 2023 devan komisè Pòtoprens lan pou reponn kesyon komisè gouvènman an sou rapò inite anti-koripsyon (ULCC) kote yo akize yo detounen pwopriyete piblik. Apre odyans lan, 2 ansyen palmantè yo tounen lakay yo pandan y ap tann rezilta dosye sa a.

Ansyen reprezantan eli depatman Sidès la, Joseph Lambert, te reponn a konvokasyon Komisyonè Edler Guillaume te fè li akonpaye ak kèk aktivis ki te pwoklame li inosan.
Anviwon 11 nan maten ansyen prezidan Sena a te akonpaye ak gad kò li yo, Joseph Lambert te dirije nan sal tribinal la. Kèk èdtan aprè, ansyen palmantè a te kite chanm nan, li deklare ke tout bagay te byen ale depi li te bay prèv pou nye reyalite yo mete devan nan rapò a.

Ansyen reprezantan eli depatman Sidès la, Joseph Lambert, te reponn a konvokasyon Komisyonè Edler Guillaume te fè li akonpaye ak kèk aktivis ki te pwoklame li inosan.

Anviwon 11 nan maten ansyen prezidan Sena a te akonpaye ak gad kò li yo, Joseph Lambert te dirije nan sal tribinal la. Kèk èdtan aprè, ansyen palmantè a te kite chanm nan, li dek

“Mwen apresye travay Komisyonè Gouvènman an ki te envite m jodi a pou m klarifye kèk pwen sou ka detounen pwopriyete piblik kote non mwen te site anpil. Sepandan, se tout yon zak entimidasyon. Mwen gen dokiman kòm prèv tanjib pou pwouve inosan mwen, sitou lèt mwen te voye bay Sena a pou m mande pou yo remèt palman an byen ke mwen posede,” te deklare ansyen prezidan chanm anwo a.

Anplis de sa, avoka Joseph Lambert a, Me Mozart Clerisson, ajoute ke kliyan li a toujou disponib pou reponn nenpòt envitasyon ki konsène li kòm yon sitwayen ayisyen.

Nan menm sans lan, ansyen senatè Sid Richard Lénin Hervé Fourcand, di li pwouve li inosan. Pou avoka ansyen senatè Hervé Fourcand, Me Arnold Thélicier, tout bagay te pafè. Li akeyi demach komisè a pran pou klarifye opinyon popilasyon an sou rapò ULCC kote yo site plizyè non.

Anplis de sa, nap raplew ke ansyen senatè Gracia Delva ak Wanique Pierre, ki te konvoke tou pou detounman fon byen piblik, pa t mete pwent pye yo nan lajistis 1e desanm lan.

Ajoutez votre titre ici

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *