Jodi Lendi 22 janvye 2024 la jij Al Duniel Dimanche mare Kou krab ansyen prezidan chanm depite a Cholzer Chancy, aprèl te finn tandel nan biwo’l. Daprè jij la ansyen depite a vòlè plizyè materyèl CNE.

Port-au-Prince, 22 janvye 2024
Ernso Desravines

Cholzer Chancy, ansyen Depite Ennery, Komin Depatman Latibonit lan, te jwenn arestasyon jou kite lendi 22 janvye 2024 la.
ansyen Prezidan Chanm Depite a, kite tou yon ansyen Vis Prezidan Asanble Nasyonal la arete pou patisipasyon li nan eskandal koripsyon ki pete nan CNE.

Aprè ankèt Jij Al Duniel Dimanche te mennen, li òdone arestasyon ansyen depite a aprè yo te fin tande li yon lòt fwa jou kite lendi 22 janvye 2024 la. Ansyen depite a akize de koripsyon ak detounman byen piblik nan Sant Nasyonal Etablisman (CNE).

Aprè yo fin arete ansyen Palmantè a, Jij Enketè a te bay lòd pou yo mete l nan prizon pou pwosedi legal.

Nou dwe sonje tou ke se premye moun kòm ansyen ofisyèl leta ke Jij Al Duniel Dimanche te arete pami moun li te bay manda arestasyon kont yo.

Radio-Télé Liongate

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *