Daprè yon òdonans jij Duniel Al Dimanche te pibliye jou pase yo, lajistis te pewente dwèt li sou gwo ofisyèl sa yo: Joseph Jouthe, Laurent Lamothe, Jocelerme Privert, Joseph Michel Martelly, Jude Celestin, Jean Michel Lapin, ak lòt ansyen ofisyèl.

Gonayiv 18 janvye 2023
Ernso Desravines

Kote yo akize de gwo tonton zak koripsyon nan peyia, epi tante kouri sove al kache nan peyi lòtbò dlo pou jistis ayisyèn pat mete men nan pat kasav yo.

Interpol te emèt manda arestasyon entènasyonal yo, kote yo souliye gwo anplè zak koripsyon yo nan peyia, epi volonte ak dezi otorite jidisyè yo genyen pou pouswiv koripsyon yo.

Lòd pou egzekisyon manda entènasyonal yo mete aksan sou efò konsète sistèm jistis ayisyen an pou mennen devan lajistis tout moun ki tap fè abi pouvwa yo, epi ki te enplike nan pratik koripsyon.

Koperasyon ant 2 enstisyon yo montre kominote entènasyonal la pran oserye nesesite pou pouswiv moun ki responsab pou krim finansye transnasyonal yo. Epi manda arestasyon entènasyonal yo ofri yon pèspektiv pwomèt pou mennen ansyen ofisyèl sa yo devan jistis.

Desizyon sa a nan sistèm jistis ayisyen an, ki sipòte pa Interpol, voye yon mesaj klè sou detèminasyon pou konbat koripsyon epi asire ke pèsonn pa pi wo pase lalwa, kèlkeswa estati politik yo anvan. Kounye a tout je yo sou koperasyon entènasyonal ak kowòdinasyon efò pou arete ak jije moun sa yo akize de krim grav kont entegrite piblik la.

Radio-Télé Liongate

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *