Eliande Tunis, yon sitwayen Ameriken orijin ayisyen, te plede koupab nan yon tribinal Washington DC nan yon dosye trafik zam ilegal li konn fè ant Florid ak Ayiti an kolaborasyon ak gang 400 mawozo yo, yon gwoup malfektè, kriminèl ki aktif nan komin kwadèboukè.

Gonayiv 17 janvye 2024
Ernso Desravines

Akizasyon yo fè kont Eliande Tunis gen rapò ak transpòtasyon an klandesten zam afe soti nan Florid pou rive Ayiti. Yon zak grav ki menase estabilite ak sekirite Ayiti epi Etazini.

Gang 400 Mawozo a se yon gwo gwoup gang epi kriminèl ki aktif anpil tankou nan trafik dwòg, kidnapin, vyolans ak fè gwo sakrifis malefik toupatou nan komin kwadèboukè e ki ta sanble alimante lòt zòn nan lòt komin an Ayiti.

Akize a riske pase tout rès vil nan prizon ak yon gwo amand si li ta rive vrèman kondane pou akizasyon sa yo ki parèt grav nan je le mond.

Tribinal la gen pou pwononse santans final la nan odyans ki fikse pou 8 me 2024 kap vini la.

Radio-Télé Liongate

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *