Jan sa te anonse sou tout peyia pou jounen lendi 15 janvye 2024 la, anyen prèske pa fonksyone nan vil Gonayiv.

15 janvye2024

Jan sa te anonse sou tout peyia,notaman sou vil Gonayiv, pou jounen lendi 15 janvye 2023 ,tout pòt lekòl rete fèmen piblik tankou prive ,transpò an komen an prèske pa fonksyone, bank ,mezon transfè,magazen pa louvri pòt yo,se 2 sèl bank nou remake gen kèk grenn moun ki kanpe devan yo se moun ki vinn pran sèvi men sa pa enpeche pòt yo rete fèmen se Uni bank ak BNC. Mache Gonayiv la ap fonksyone timidman parapò ak jan sa te konn ye oparavan ,OAVCT, Tribinal yo ak Biwo Sanitè Latibonit (DSA) pou site sa yo sèlman tout rete fèmen pòt yo nan minit nap ekri la nan site endepandans peyia.

Ernso Desravines
Radio-Télé Liongate

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *