Kèk jou aprèl fin anonse mobilizasyon pou yon lòt revolisyon an Ayiti nan lide pou demaske gang yo, Guy Philippe ak ekip li leve kanpe jodi jedi 11 janvye byen bonè nan maten, nan vil Jeremi kote yo fèmen tout biwo Leta yo, sezi kle tout machin kap sikile epi kwaze yo nan wout yo. Manifestan yo tap kriye aba PM Ariel epi viv fòs revolisyon an, viv Guy Philippe. Eske anssyen rebèl la ap ka delivre peyia vre?

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *